Mensen helpen/Hulp- en dienstverlening

Een burenruzie kan het woonplezier behoorlijk verpesten. Een kleine ergernis kan, als niets uitgesproken wordt, uitgroeien tot een conflict. Bij buurtbemiddeling ondersteunen getrainde vrijwilligers de buren om weer met elkaar in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen.

Scala organiseert fietslessen voor nieuwe Nederlanders. De fietslessen zijn onderdeel van het activiteitenplan voor nieuwkomers. Fietsles vergroot de mobiliteit en verhoogt de mogelijkheden tot integratie. Uiteraard is fietsen ook ontzettend gezond. Door de fietslessen aan te bieden krijgen nieuwe Nederlanders de kans om in 12 lessen de techniek en de regels van het fietsen te leren. Ben jij het fietsmaatje die wij zoeken? Lees dan snel verder.

De voedselbank is een particulier initiatief tegen de groeiende armoede in Nederland. De voedselbank is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich bezig houden met: het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze eveneens kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Wij zoeken op dit moment vrijwilligers voor de voedselbank.

De Werkgroep Toegankelijkheid geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van toegankelijkheid. Doel is het verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen en publiek bestemde ruimtes. De werkgroep bestaat officieel sinds 9 mei 1994. Gaat jouw hart sneller kloppen van (verbouw)tekeningen? Lees dan snel verder want wij zijn op zoek naar een nieuwe vrijwillige voor WTO.

Stellinghaven Oosterwolde is een modern, fris en ruim verpleeghuis dat dicht bij het centrum van Oosterwolde ligt. Stellinghaven bestaat uit negen woningen, met elk acht bewoners. Vier woningen bieden plaats aan mensen met lichamelijke problemen en vijf woningen worden bewoond met geestelijke problemen zoals dementie. Elke woning in het verpleeghuis heeft een echtparenkamer. Wij zoeken op dit moment iemand die op donderdagochtend wil handwerken met ouderen in Stellinghaven.

Olmenes is een gemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking centraal in Noord Nederland. Antroposofie is hun basis. OlmenEs biedt zorg, begeleiding, ondersteuning bij het samen wonen, samen werken en samen leven. De persoonlijkheid van de bewoner is leidend, niet zijn/haar beperking. Op dit moment zoeken we maatjes voor de bewoners van OlmenEs. Ben jij een geschikt maatje voor Jan of een andere bewoner van OlmenEs? Bekijk hieronder onze vacatures.

Stellinghaven Oosterwolde is een modern, fris en ruim verpleeghuis dat dicht bij het centrum van Oosterwolde ligt. Stellinghaven bestaat uit negen woningen, met elk acht bewoners. Vier woningen bieden plaats aan mensen met lichamelijke problemen en vijf woningen worden bewoond met geestelijke problemen zoals dementie. Elke woning in het verpleeghuis heeft een echtparenkamer. Wij zoeken op dit moment een wandelmaatje voor een bewoner van Stellinghaven.

De Taalgroep Ooststellingwerf is er voor mensen die beter willen leren lezen en schrijven of goed met de computer willen leren werken. Zij bieden onder andere computerprogramma’s en cursussen voor zelfstudie; een leescollectie van leuke en makkelijke boeken, een sociale ontmoetingsplek om bij te praten; prettige werkplekken en begeleiding; waar nodig advies en doorverwijzing. Ben jij de nieuwe trainer die hem/haar ondersteunt in het verbeteren van zijn/haar taal , reken- en digitale vaardigheden?

In de ogen van Support Fryslân heeft elke jongere recht op een maatje. Iemand om activiteiten mee te ondernemen, ervaringen mee te delen en je vertrouwd bij te voelen. De meeste jongeren vinden zelf een maatje. Helaas gebeurd dit niet bij iedereen. Support Fryslân ondersteunt jongeren die moeite hebben met hun sociale ontwikkeling. Zij heeft als doel om hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te vergroten. Wil jij een maatje worden?

Riemsoord is een modern, fris en ruim verzorgingstehuis in Appelscha. Het is een multifunctioneel woonzorgcentrum waar zorg en welzijn wordt geboden aan bewoners. Voor deze bewoners van Riemsoord worden vrijwilligers gezocht die willen helpen de bewoners te ondersteunen bij diverse activiteiten. De bewoners een gezellige dag of moment bezorgen is hierbij het uitgangspunt.

Talant is een organisatie die zorg, dagbesteding en woonvormen biedt aan verstandelijk gehandicapten. Lijkt het je leuk om activiteiten te ondernemen met de bewoners van Talant? Dan ben jij misschien wel de onmisbare vrijwilliger die wij zoeken. Talant zoekt een activiteitenbegeleider die met een klein groepje cliënten naar de Pypskoft wil gaan in Drachten.

Zoeken in vacatures

Contact

contact icon1contact icon2contact icon3

Publicaties

Locatie

Moskampweg 3-5
8431 GB Oosterwolde

Bekijk op Google Map

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
09:00-16:30 uur
Klik hier voor de route