Disclaimer

Disclaimer
Website
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Stichting Scala sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

E-mail
De informatie verzonden met een e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen indien deze e-mail bij vergissing bij u is terecht gekomen! Wij verzoeken u in dat geval, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Stichting Scala staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en is niet aansprakelijk voor virussen in een e-mailbericht en/of enige bijlage. Stichting Scala gaat geen verplichtingen aan per mail

Locatie

Moskampweg 3-5
8431 GB Oosterwolde

Bekijk op Google Map

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
09:00-16:30 uur
Klik hier voor de route