Dit keer in de spotlight: Humanitas. Humanitas heeft verschillende afdelingen waar er gewerkt wordt met vrijwilligers. Zo ook bij de vrijwillige huisbezoekers. Wil jij hier meer over weten? Klik dan snel door. 

Zou u iets kunnen vertellen over Humanitas?
Humanitas is een erg brede vrijwilligersorganisatie. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan hulp bij de financiële administratie en begeleiding bij rouwverwerking. Ook hebben we het onderdeel vriendschappelijk huisbezoek.  

Zou u wat meer kunnen vertellen over het vriendschappelijk huisbezoek?
Het vriendschappelijk huisbezoek richt zich op mensen die geen netwerk hebben en aan het vereenzamen zijn. Een vrijwilliger helpt iemand met het opzetten van een netwerk en helpt om deze persoon weer naar buiten te krijgen. De intentie is dat de deelnemer zelf zijn leven weer oppakt en meer contact heeft met de omgeving en andere mensen, zodat hij /zij het netwerk uitbreidt. Het traject wordt meestal na 1-2 jaar weer afgebouwd.  

Hoe zou u de sfeer binnen het vriendschappelijk huisbezoek omschrijven?
De vrijwilligers van het vriendschappelijk huisbezoek zijn allemaal erg positief en hulpvaardig. Ze willen zich heel graag voor een ander inzetten.  

Hoeveel vrijwilligers doen op dit moment mee aan het vriendschappelijk huisbezoek?
Op dit moment hebben we ongeveer 12-14 vrijwilligers binnen de Stellingwerven die meedoen aan het vriendschappelijk huisbezoek. 

Wat voor soort werkzaamheden verrichten de vrijwilligers?
Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: het dorp in, wandelen in het bos, winkelen, een terrasje pakken, een praatje maken, samen een spelletje spelen, naar een markt gaan of een tentoonstelling bezoeken. 

Wat bieden jullie vrijwilligers?
We bieden ze een plek waar ze vrijwilligerswerk kunnen gaan doen. We ondersteunen en begeleiden ze waar nodig. Ook vinden we een klik tussen de hulpvrager en de vrijwilliger belangrijk. Mocht er geen klik zijn tussen de hulpvrager en de vrijwilliger, dan wordt er naar een andere oplossing gezocht. Verder bieden wij verschillende online cursussen voor de vrijwilligers aan, waardoor ze altijd kunnen blijven doorleren. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor vrijwilligers. Hier kunnen vrijwilligers ervaringen met elkaar uitwisselen en we bespreken bepaalde onderwerpen. Soms nodigen we hiervoor ook een spreker uit. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten worden besproken zijn bijvoorbeeld dementie, maar ook de grenzen van vrijwilligerswerk, dus wat je allemaal als vrijwilliger mag doen.  

Waarom vinden mensen het leuk om vrijwilligerswerk bij jullie te doen?
Mensen vinden het vaak erg leuk om iets voor een ander te kunnen betekenen. Vrijwilligers doen het vanuit hun hart. Het moet echt in je zitten om dit vrijwilligerswerk te kunnen doen. 

Waar ben je trots op als vrijwilliger van de organisatie?
Ik ben trots op dat we bij Humanitas mensen zover kunnen krijgen om weer naar buiten te gaan. Mensen komen in contact met de omgeving en met anderen, waardoor ze hun netwerk kunnen verbreden. Daar is Humanitas erg trots op.
Kijk voor meer informatie over andere projecten van Humanitas: https://www.humanitas.nl/afdeling/DeStellingwerven/
Dit interview is gehouden met Nel de Jong, Coördinator vriendschappelijk huisbezoek. 

Locatie

Moskampweg 3-5
8431 GB Oosterwolde

Bekijk op Google Map

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
09:00-16:30 uur
Klik hier voor de route